Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem vezetése
nagy szomorúsággal tudatja, hogy

Dr. Domán István z'cl
az OR-ZSE professzor emeritusa,
egyetemi magántanár, főrabbi

visszaadta lelkét az Ö-valónak.

Temetéséről később történik intézkedés

 
Dr. Frigyesi Judit professzor
Askenáz liturgikus zene címmel
előadást tart
2015. február 16, 17, 18, 19-én

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Előkészítő foglalkozások
 a Zsidó Közösségszervező szakra


          1084. Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
 • A VEZETŐSÉG| TANÉVNAPTÁR| VIZSGAREND| Doktoriskola| Nyelvvizsgaközpont| Szabadegyetem| HACOFE| ÚJ JAVNE| HÖK
 • Hetiszakasz
  Zsinagógai naptár FÓRUM
  Tudomány
  Hallgatók munkái
  Ajánlott honlapok
  Alapítványaink
  Könyv ajánló
  Zsinagógai hírek
  Rövid hírek
  Az aktuális
  hónap,
  hetiszakasz,
  háftárá
  Webmail Keresés
  ÍRJON LEVELET NEKÜNK !
  © Kocsis Péter
  1999-2015
  Búcsú dr. Domán István főrabbitól2015. február 24-én végső búcsút vettek dr. Domán István főrabbitól - aki többek között a budapesti Hunyadi téri templomkörzet rabbija volt - kedden délután Budapesten, a Kozma utcai zsidó temetőben. A temető ravatalozója zsúfolásig megtelt az elhunyt rokonaival, rabbi kollégáival, híveivel, oktató kollégáival, hallgatóival, tanítványaival, barátaival és tisztelőivel. ..... Tovább

  Zima András:
  A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom
  Zima András történész, az OR-ZSE adjunktusa, új kiadvánnyal örvendeztette meg a zsidó történelem barátait. "A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom" című, a Herzl Center kiadásában megjelent műve erős elméleti felkészültséggel, történelmi kontextusán belül vizsgálja a cionista mozgalom létrejöttének előzményeit, okait és későbbi fejlődését...... Tovább

  Záróvizsga a Zsidó Felekezeti Szociális Munkás Szakon 20152015. január 20.-án került sor a Zsidó Felekezeti Szociális Munkás Szak záróvizsgájára. Hat hallgató kezdte el nagy izgalomban a vizsgákat, és mind a hatan végül sikeresen teljesítették a követelményeket. Pátkai Zsuzsanna, Danné Pataki Judit, Micskei Sándorné, Szenczi Katalin, Fónagy Ágnes és Szőnyi Zoltán egyetemünk alapszakos diplomájának birtokosai lettek. .... Tovább

  Akkreditálták az OR-ZSE doktoriskoláját

  Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - a 138 éve alapított Rabbiképző Intézet jogutódjaként - Közép-Európában egyedüliként folytat államilag elismert egyetemi és főiskolai szintű tudományos képzést.
   Az intézmény legmagasabb szintű tudományos műhelye a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola, amely 2003 óta jogosult PhD-hallgatókat képezni, és doktori (PhD) fokozatot adni........
  Tovább

  David Rubin:
  Isten, Izrael és Siló
  Évtizedek óta nagyon sok szó esik a Jordán folyó nyugati partján lévő zsidó telepekről. Többnyire kívül állók véleményével találkozhatunk a médiákban, lakóik ritkán szólalnak meg.
  Rossz a véleménye a szekuláris álláspontú izraeliekről, vitatkozik velük, demográfiai érveikkel a zsidó telepek családjainak bőséges gyermekáldását szegezi szembe. Szerinte egész Palesztina Isten ajándéka választott zsidó népe számára, amelynek nincs joga lemondani róla......
  Tovább

  1914 - A nagy háború száz éve
  A százéves évforduló kapcsán több könyv is megjelent az első világháborúról. Ezekhez csatlakozik utólag, de nem feleslegesen Bihari Péternek a Kalligram kiadónál megjelent könyve. Érdekes címe (1914 A nagy háború 100 éve - személyes történetek) de a címlapon látható elgyötört katonák is utalnak a szenvedésekre a fedezékekre és lövészárkokra, ám nem csak ezekkel foglalkozik, ahonnan a szemrehányó arcok néznek fényképészre, hanem a palotákba is bejutunk, ahol az ő sorsuk eldőlt.... Tovább

  ZÁJIN ÁDÁR - ÁDÁR HÓ HETEDIKE A tél végén, egy héttel a legnagyobb zsidó örömünnepet, a purimot megelőzően még egy kisebb örömünnepet is tartunk, Zájin Ádárt, vagyis ádár hónap hetedikét. Mivel erre az egyébként a hónapok sorában utolsó zsinagógai hónapra több örömünnepünk is esik, a hónap beköszöntésekor egy táblát szokás kiakasztani a zsidó otthonok falára, amelyen héberül ez áll: misenichnász ádár, marbim beszimchá....Tovább

  Tu bisvát az OR-ZSÉ-n 2015. február 5-én szerdán délelőtt az OR-ZSE hallgatók és tanáraik a zsidó életélmény óra után kiduson ünnepelték Tu bisvátot, a fák újévét az egyetem Dísztermében. Dr. Róna Tamás rabbi fogadta a szakok hallgatóit, oktatókat, munkatársakat és mintegy félórás beszédében az ünneppel kapcsolatos hagyományokkal, szokásokkal ismertette meg a jelen lévőket.......Tovább

  Richard J. Evans:
  A Harmadik Birodalom

  TRILÓGIA
  hogy fogynak a szomorú kor tanúi, egyre több könyv jelenik meg az elmúlt évszázad legrosszabb emlékű uralmáról, a náci Németországról. Lehet még újat mondani erről a korról?
  Aki elolvassa Richard J. Evans brit történész most megjelent monográfiáját igennel válaszolhat erre a kérdésre. A professzor alaposan kutatja az időszakot, 2000-ben szakértőként bizonyította a bíróság előtt a holokauszttagadó David Irving állításainak megalapozatlanságát....
  Tovább

  Okostelefonon is hallgatható előadások