Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2016. ÉVI adójuk 1 %-át,
összesen: 113.624,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2017. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2018 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)
Or-Zse Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM

felvételt hirdet az 2017-2018. tanévre

Részletes ismertető ITT
Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....
Vásárlás diákkedvezménnyel...
Schweitzer József-emlékdíj Xeravits Gézának

Részletek  itt....


ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI ESEMÉNYEK
2017 november
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
NEPTUN szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok Tanulmányi osztály


Dr. Peremicky Szilvia habilitációja
Meglepően sokan voltak kíváncsiak egy habilitációs dolgozat védésére és a tudományos vitára 2018. február 5-én, az OR-ZSE Oktogonális termében. Dr. Peremiczky Szilvia habilitációjára került sor. Nemcsak egyetemünk oktatói és hallgatói töltötték meg a helyet, de kívülről is jöttek érdeklődők....Tovább


Záróvizsga a Zsidó felekezeti szociális munkás szakon 2018-ban
2018. január 24.-én a Szociális Munka és Társadalomtudomány Tanszék tartott záróvizsgát a Felekezeti Szociális Munkás Szakon.
A vizsgázók a vizsga megkezdése előtt izgatottan várakoztak, majd megnyitóként meghallgatták a tanszékvezető Dr. Hábrmann Zoltán tanszékvezető üdvözletét és Dr. Oláh János rektorhelyettes megnyugtató szavait, aki a távollévő rektor helyett is köszöntötte a megjelenteket......
Tovább

Hanukai gyertya-gyújtás 2017-benA 2017-es év Hanuka ünnepség lebonyolítását az egyetem hallgatói önkormányzata szervezte meg. Az első hanukai gyertya gyújtása az egyetem aulájában töretént, a jelenlévő oktatók, hallgatók és dolgozók részvételével. A kitűzött időpont 14.30 előtt már gyülekeztek a részvevők és várták az ünnepség elkezdését, melyet Török Márton HÖK elnök jelentett be..... Tovább

A Magyar Tudomány Ünnepe A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év novemberében, hogy 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását..... Tovább


1848 és a zsidók
Március 15, az 1848-as forradalom emléknapja ünnepe a magyar zsidóságnak is. Korabeli leírások szerint már ott voltak a pesti utcákon a lelkes tömegben, a népgyűléseken, de Táncsics kiszabadítói között is. Az utcai szónokok között is említenek "egy izraelita fiatal orvost" a későbbi Korányi Frigyest, ő a Pozsonyba indított forradalmi küldöttség tagja, honvéd főorvos és professzor majdan..... Tovább

Ünnepélyes diploma átadás a Felekezeti szociális munkás szakon(2018) 2018. március elsején, csütörtökön - az idei tél egyik leghidegebb napján  -  ünnepélyes keretek között  vehették át diplomájukat a  Liturgia,  a Felekezeti szociális munkás szakon végzett hallgatók, valamint habilitált doktorunk, az Egyetem dísztermében.... Tovább

PURIM Az ünnep során arra a történelmi eseményre emlékezünk, amely i. e. 470-ben játszódott le Perzsiában, Áhásvéros király (talán azonos Xerxész-szel) uralkodása idején. Az uralkodó új felesége, Eszter királyné és az ő nagybátyja, Mordecháj ügyes és sorsdöntő fellépése következtében a zsidó nép Perzsiában élő része megmenekült az egész közösséget fenyegető veszélytől; a jól előkészített politikai tömeggyilkosságtól........ Tovább


ZÁJIN ÁDÁR - ÁDÁR HÓ HETEDIKE
Ádár hónap hetedikén emlékezünk a nagy tanítómesterre, Mózesre, s az év halottaira. Zájin Ádár, ádár hónap hetedike Mózes születésének és halálának évfordulója. Ezt onnan tudjuk, hogy a "nagy tanítómester" halálának pontos napját kiszámíthatjuk a Biblia (Mózes IV. és V. könyve) alapján, márpedig ő azt mondja közvetlenül halála előtt .... Tovább


Tu bisvát az OR-ZSÉ-n 2018-ban
2018. február 5-én, hétfőn délelőtt az OR-ZSE hallgatók és tanáraik kiduson ünnepelték Tu bisvátot, a fák újévét. Az egyetem legdíszesebb termében a főfalon a nagy elődök képei alatt, a Hallgatói Önkormányzat lelkes tagjai által előkészített, szépen megterített asztalokon minden megjelentet 15 féle gyümölcs várt......Tovább


Pályaválasztási nap a Scheiber Sándor Iskolában
A felsőoktatási intézmények hallgatói és dolgozói meghívást kaptak a Scheiber Sándor Iskolától, hogy 2018. január 16-án 10:15-től 12:00 óráig  az iskola tanulóinak pályaválasztását, továbbtanulását bemutatójukkal, bemutatkozásukkal és helyszíni konzultációjukkal segítsék elő. Egyetemünket a Hallgatói Önkormányzat vezetősége részéről Barabás László és Nemesnyik Judit alelnök, az oktatók részéről, Sommer László egyetemi docens és Balogh István adjunktus képviselte.... Tovább

A Kántor szakirányú továbbképzési szak félévi vizsgakoncertje 2017. december 18.-án hétfőn 10.30 órakor tartotta meg a Kántor szakirányú továbbképzési szak félévi vizsgakoncertjét az ORZSE Oktogonális termében.
A műsor számait Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa vezette fel és ismertette azok tartalmát és előadóit. Zongorán kísért Neumark Zoltán zongoraművész......
Tovább


Zsidó közösségszervező szakos hallgatók az Országházban
Mi, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem közösségszervező szakos hallgatói, hogy eleget tegyünk tudományok iránti érdeklődésünknek, 2017. november 6-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alakalmából látogatást tettünk országunk házában Sommer László egyetemi docens és Negyela László doktorandus kíséretében. Kirándulásunkat az Örökkévaló gyönyörű napsütéssel aranyozta be.........Tovább

Vallás-kultúra

Hetiszakasz
Fontos hírek
Alapítványunk
Könyv ajánló
Rövid hírek


Az aktuális
hónap,
hetiszakasz,
háftárá

ÍRÁSMŰVEK:

HACOFE
ÚJ JAVNE

Zsidó történelem
Zsidó szavak
Héber hónapok
Egy mondat a hetiszakaszból...
Dvár Torá
Háftárák

Emlékezünk...
Dr. Schőner Alfréd munkáiból...
KÉPTÁR
Magyar nyelvü zsidók Izraelben
Tanulmányi kirándulás
MTA Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport

Végzetteink
OR-ZSE bibliográfia
KONFERENCIÁINK
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciái