Or-Zse ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM


Pótfelvétel
az 2016-2017. tanévre


Részletes ismertető ITT
Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....
Vásárlás diákkedvezménnyel...
Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2014. évi adójuk 1 %-át,
összesen: 121 509,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2016 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)ZSINAGÓGÁK TÉRBEN ÉS IDŐBEN CÍMŰ TANTÁRGY VIZSGAEREDMÉNYEI
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
    szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok  

Tanévzáró az Egyetemen2016 június 24-én, pénteken, talán az idei nyár egyik legmelegebb napán, 10.30-kor megkezdődött az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ünnepélyes és a közönség számára nyitott Egyetemi és Doktori Tanácsülése. Napirendjében kitüntetések, oktatónk megbízólevelének átadása, végzett hallgatók diploma, illetve abszolutóriumi okirat átadása szerepelt....... Tovább

A Kántor szakirányú továbbképzési szak szemeszter-záró vizsgakoncertje 2016. június 6.-án hétfőn délelőtt került sor a Kántor szak vizsgakoncertjére az ORZSE Oktogonális termében, melyen az első és másodéves hallgatók adtak számot tudásukról.
A műsor első - komolyzenei - részében a hallgatók bizonyságát adták annak, hogy......
Tovább

KARDOS PÉTER FŐRABBI KÖSZÖNTÉSEA rabbiavatások közismert fordulatának idézésével kívánunk Neked további jó egészséget: Nér láTorá láHungáriá, hiszen a magyarországi zsidóság fénylő fáklyája vagy!.
Kardos Péter főrabbi 44 éve a zuglói zsidó közösség lelkipásztora. Szép idő, különösen most, a mobilitás korszakában, mikor oly gyakran változik sokaknál a munkahely, a hitestárs, a lakóház, jelezve az új, a modernség iránti elkötelezettséget. Pedig ez külső jele a mozgó világnak. Lehet, és erre....
Tovább

ZÁRÓVIZSGA A JUDAISZTIKA SZAKON2016 június 14-én, Lajti Kitti tett sikeres záróvizsgát Egyetemünk judaisztika alapszakán. A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE Könyvtárának volt vezetője volt; míg tagjai: Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, dr. Lukács János megbízott oktató, Dr. Oláh János szakfelelős, egyetemi Tovább

MINDIG MAGYAR!
Konferencia a magyar ajkú zsidóságról az izraeli Bar Ilan Egyetemen
2016. május 30 – 31. között a Bar Ilan Egyetem Dahan Központja és a cfáti Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumának közös szervezésében megrendezésre került nemzetközi konferencián három kontinens számos országából érkeztek előadók,....... Tovább

Keresztény voltam EurópábanSalamon Mihály könyve a budapesti zsidómentés és ellenállás egyik központi helyének, az Üvegháznak a történetét dolgozza fel. Regényes formában írja meg az üldözött és bujkáló zsidók, illetve a földalatti cionista mozgalom történetét. A kiadás éve lehet akár 1949, 1955, de akár 1957 is. A szerző már Izraelben vetette papírra munkájának végső változatát..... Tovább

ZÁRÓVIZSGA A ZSIDÓ KÖZÖSSÉG-SZERVEZŐ ÉS A ZSIDÓ LITURGIKA SZAKON ntézményünk történetében először rendezett közösen záróvizsgát a Zsidó Közösségszervező és a Zsidó Liturgika szak 2016. június 16-án A záróvizsga elnöki tisztét Dr. Tamási Balázs, mb. könyvtárigazgató látta el, valamint érdeklődő jelenlétével megtisztelte Prof. Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi is.......Tovább

Délután a Goldziher SzalonbanÚj zsidó tudományos-kulturális fórum alakult az OR-ZSE és a Wesley János Főiskola részvételével, célul a zsidó tudományos irodalom ápolását tűzve ki, az új kiadványok megtárgyalása által. Nem egyszerű könyvbemutatókat akarnak, hanem inkább a tudományos védésre emlékeztető összejövetelek, találkozók szervezését.....Tovább

JOM HÁÁCMÁUT AZ OR-ZSÉN2016 május 12.-én, azaz ijár hó 5-én, csütörtökön Izrael állam függetlenségének kikiáltása napjának 68-dik évfordulóján az OR-ZSE zsinagógájában a szokásos zsidó életélmény órája előtt rövid ünnepségre gyűltek össze a hallgatók és oktatók.....Tovább