Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2016. ÉVI adójuk 1 %-át,
összesen: 113.624,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2017. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2018 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)
Or-Zse Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM

felvételt hirdet az 2018-2019. tanévre

Részletes ismertető ITT
Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....
Vásárlás diákkedvezménnyel...

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem vezetése
nagy szomorúsággal tudatja, hogy
Dr. Rathmann János az OR-ZSE porfesszor emeritusa

2018. április 25-én visszaadta lelkét az Ö-valónak.

Temetése Budapesten, az Újköztemetőben
(1108. Bp. Kozma u. 8-10) lesz
2018. május 9-én 14 órakor

Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük!
Modern héber nyelvvizsga eredmények
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
NEPTUN szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok Tanulmányi osztály

A Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertje
2018. május 14.-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta meg a Kántor szakirányú továbbképzési szak az első-és másodéves kántorhallgatók évvégi vizsgakoncertjét az ORZSE Oktogonális termében.
A műsor számait Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa vezette fel.....
Tovább


Zsidó szociális munkás hallgatók szakmai gyakorlata Gilvánfán
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és Gilvánfa község között második éve - a MAZSIHISZ támogatásával - működő projekt végrehajtására került sor 2017. április 3. és 5. között.Gilvánfa ötszáz fő alatti lélekszámú falu, ahol a lakosság nagy százalékban a roma kisebbséghez tartozik és mélyszegénységben él...... Tovább

Top 10-es történelmi slágerlisták"A legfontosabb történelmi studióblokk az északi féltekén" (ők minősítik így) Page Not Found cím alatt 10-esével csoportosítja a politika, kultúra és sport históriájának legkülönösebb, legmeghökkentőbb eseményeit, az utca nyelvén de magas színvonalon...... Tovább

A Zsidó közösségszervező szak tanulmányi kirándulása "Zsidó környezetünk védelme" tantárgy keretében 2018. március 11.-én a Közösségszervező szak minden évfolyama együtt, összevont tanulmányi kiránduláson vettünk részt. Úti célunk Székesfehérvár volt. Nagy izgatottsággal vártuk a buszt a Blaha Lujza téren, ahol gyülekeztünk...... Tovább


Kovácsné, Zsuzsa jubileuma
Kovács Jánosné, Zsuzsa, egyetemünk adjunktusának, a Zeneelmélet tárgy oktatójának jubileumát ünnepeltük, az éppen aktuális kántorszak vizsgája szünetében az Oktogonális teremben 2018.június 13-án...... Tovább

Kármán Györgyre emlékeztünk
halálának tizedik évfordulóján
2018. május 17.-én csütörtök délelőtt 11 órakor - rendhagyó kántorkoncerttel - emlékeztünk meg Kármán György zongoraművészről, az OR-ZSE tanszékvezetőjéről, a Kántor szak újjáalapítójáról, halálának tizedik évfordulóján.
A Kántor szakirányú továbbképzési szak hallgatói kompozícióinak vezető tanára Kovács Jánosné adjunktus, az Zeneelmélet tárgy oktatója. A szólószámokat betanította: Székelyhídi Hajnalka adjunktusa a Hangképzés tárgy tanára. A megemlékezés megszervezése és lebonyolítása Kovács Jánosné érdeme.
Tovább

SÁVUOT,
A törvényadás ünnepe
A diaszpórában sziván hónap hatodikán és hetedikén (Izraelben csak hatodikán) ünnepeljük sávuot ünnepét, mely szó magyarul heteket jelent.
Az ünnep ezen elnevezése mezőgazdasági vonatkozásokra utal, mely az árpa aratásával kezdődött és a búza aratásával ért véget. E napok az omerszámlálás napjai.
A sávuot egy másik elnevezése: a zsengék ünnepe (hág hábikurim), ugyanis a Tóra írja:........
Tovább

Bernstein Béla emklékkonferencia Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és az Egyetem Szabadegyeteme emlékkonferenciát rendezett Dr. Beinstein Béla szombathelyi, illetve nyíregyházi főrabbi születésének 150. évfordulója alkalmából.
2018. április 12-én, csütörtökön 10.00 órakor kezdődött az emlékülés az egyetem dísztermében, melyet számos érdeklődő......
Tovább


Záróvizsga a Zsidó Liturgika szakon 2018
2018. június 14-én, csütörtökön egy végzős hallgatónk adott számot tudásáról a Prof. Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár által elnökölt vizsgabizottság előtt, melynek tagjai Dr. Kerekes Béla főkántor, docens, Dr. Fényes Balázs egyetemi docens és Dr. Kárpáti Judit tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős voltak.........Tovább

Judaisztika záróvizsga 2018 2018. június 4-én, hétfő délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Judaisztika szak végzőseinek záróvizsgája. Ebben az évben öt hallgató jutott el a befejezéshez és vizsgázhatott a szak megadott tárgyaiból.
A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE Könyvtárának nyugalmazott igazgatója; míg tagjai: Dr. Peremiczky Szilvia adjunktus, Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, Dr. Schöner Alfréd rektor, egyetemi tanár, Dr. Oláh János egyetemi tanár,  dr. Lukács János adjunktus és Dr. Zima András adjunktus volt......
Tovább


Tu bisvát az OR-ZSÉ-n 2018-ban
2018. február 5-én, hétfőn délelőtt az OR-ZSE hallgatók és tanáraik kiduson ünnepelték Tu bisvátot, a fák újévét. Az egyetem legdíszesebb termében a főfalon a nagy elődök képei alatt, a Hallgatói Önkormányzat lelkes tagjai által előkészített, szépen megterített asztalokon minden megjelentet 15 féle gyümölcs várt......Tovább


Pályaválasztási nap a Scheiber Sándor Iskolában
A felsőoktatási intézmények hallgatói és dolgozói meghívást kaptak a Scheiber Sándor Iskolától, hogy 2018. január 16-án 10:15-től 12:00 óráig  az iskola tanulóinak pályaválasztását, továbbtanulását bemutatójukkal, bemutatkozásukkal és helyszíni konzultációjukkal segítsék elő. Egyetemünket a Hallgatói Önkormányzat vezetősége részéről Barabás László és Nemesnyik Judit alelnök, az oktatók részéről, Sommer László egyetemi docens és Balogh István adjunktus képviselte.... Tovább

Vallás-kultúra

Hetiszakasz
Fontos hírek
Alapítványunk
Löw Heritage Foundation
Könyv ajánló
Rövid hírek


Az aktuális
hónap,
hetiszakasz,
háftárá

ÍRÁSMŰVEK:

HACOFE
ÚJ JAVNE

Héber hónapok
Egy mondat a hetiszakaszból...
Dvár Torá
Háftárák

Emlékezünk...
Dr. Schőner Alfréd munkáiból...
KÉPTÁR
Tanulmányi kirándulás
MTA Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport

Végzetteink
OR-ZSE bibliográfia
KONFERENCIÁINK
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciái