Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2016. ÉVI adójuk 1 %-át,
összesen: 113.624,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2017. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2018 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)
Or-Zse Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM

felvételt hirdet az 2018-2019. tanévre

Részletes ismertető ITT
Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....
Vásárlás diákkedvezménnyel...

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem vezetése
nagy szomorúsággal tudatja, hogy
Dr. Rathmann János az OR-ZSE porfesszor emeritusa

2018. április 25-én visszaadta lelkét az Ö-valónak.

Temetése Budapesten, az Újköztemetőben
(1108. Bp. Kozma u. 8-10) lesz
2018. május 9-én 14 órakor

Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük!
Modern héber nyelvvizsga eredmények
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
NEPTUN szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok Tanulmányi osztály
Tóth Sándor doktori védése "A föld megváltása előbbrevaló a nép megváltásánál" című doktori dolgozatának nyilvános védése 2018. június 14.-én  volt az egyetem "Oktogonális" termében. A fenti cím egy politikai jelszót takar, amely a cionista mozgalom alapvető célkitűzésének gyakorlati végrehajtását célozta. Tóth Sándor dolgozatának tárgya: A Zsidó Nemzeti Alap magyarországi irodájának tevékenysége a korabeli cionista sajtó ..... Tovább


Zsidó közösségszervező záróvizsga 2018
2018. junius 13-án, szerdán délelőtt 12 órakor tartottuk a Zsidó közösségszervező BA. szak végzőseinek záróvizsgáját. Ebben az évben négy hallgató jutott el a befejezéshez és vizsgázhatott a szak megadott tárgyaiból.
A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Lang Tamás, míg tagjai: Dr. Nádor Éva, Sommer László és Szépkuti László volt. A záróvizsgát jelenlétével megtisztelte Dr Schőner Alfréd rektor.....
Tovább


A Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertje
2018. május 14.-én hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta meg a Kántor szakirányú továbbképzési szak az első-és másodéves kántorhallgatók évvégi vizsgakoncertjét az ORZSE Oktogonális termében.
A műsor számait Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa vezette fel.....
Tovább

A Zsidó közösségszervező szak tanulmányi kirándulása "Zsidó környezetünk védelme" tantárgy keretében 2018. március 11.-én a Közösségszervező szak minden évfolyama együtt, összevont tanulmányi kiránduláson vettünk részt. Úti célunk Székesfehérvár volt. Nagy izgatottsággal vártuk a buszt a Blaha Lujza téren, ahol gyülekeztünk...... Tovább

Búcsúzik a rektor Dr. Schöner Alfréd rabbi 22 év rektori működés után távozik az Egyetem rektori székéből. Ebből az alkalomból az egyetem kis ünnepséggel búcsúztatta őt 2018. június 28-án. csütörtökön délután 4 órai kezdettel......Tovább

A Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertje 2018. június 14.-én csütörtökön délelőtt 11 órakor kezdődött a Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertje az OR-ZSE Oktogonális termében.
Az egyedüli vizsgázó Budai MIklós végzős kántorhallgató volt, aki a következő zeneszámokat adta elő, zongorán kísért Neumark Zoltán zongoraművész.....
Tovább


Kovácsné, Zsuzsa jubileuma
Kovács Jánosné, Zsuzsa, egyetemünk adjunktusának, a Zeneelmélet tárgy oktatójának jubileumát ünnepeltük, az éppen aktuális kántorszak vizsgája szünetében az Oktogonális teremben 2018.június 13-án...... Tovább

Kármán Györgyre emlékeztünk
halálának tizedik évfordulóján
2018. május 17.-én csütörtök délelőtt 11 órakor - rendhagyó kántorkoncerttel - emlékeztünk meg Kármán György zongoraművészről, az OR-ZSE tanszékvezetőjéről, a Kántor szak újjáalapítójáról, halálának tizedik évfordulóján.
A Kántor szakirányú továbbképzési szak hallgatói kompozícióinak vezető tanára Kovács Jánosné adjunktus, az Zeneelmélet tárgy oktatója. A szólószámokat betanította: Székelyhídi Hajnalka adjunktusa a Hangképzés tárgy tanára. A megemlékezés megszervezése és lebonyolítása Kovács Jánosné érdeme.
Tovább


Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács kitüntetettjei
A Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács idei konferenciáját Budapesten és Kecskeméten tartotta.
Az esemény-sorozat záróülésén prof. Dr. Schöner Alfréd az OR-ZSE rektora és Dr. Szécsi József az OR-ZSE c. főiskolai docense életmű-díjat kapott....
Tovább


Záróvizsga a Zsidó Liturgika szakon 2018
2018. június 14-én, csütörtökön egy végzős hallgatónk adott számot tudásáról a Prof. Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár által elnökölt vizsgabizottság előtt, melynek tagjai Dr. Kerekes Béla főkántor, docens, Dr. Fényes Balázs egyetemi docens és Dr. Kárpáti Judit tanszékvezető egyetemi docens, szakfelelős voltak.........Tovább

Judaisztika záróvizsga 2018 2018. június 4-én, hétfő délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Judaisztika szak végzőseinek záróvizsgája. Ebben az évben öt hallgató jutott el a befejezéshez és vizsgázhatott a szak megadott tárgyaiból.
A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE Könyvtárának nyugalmazott igazgatója; míg tagjai: Dr. Peremiczky Szilvia adjunktus, Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, Dr. Schöner Alfréd rektor, egyetemi tanár, Dr. Oláh János egyetemi tanár,  dr. Lukács János adjunktus és Dr. Zima András adjunktus volt......
Tovább


Tu bisvát az OR-ZSÉ-n 2018-ban
2018. február 5-én, hétfőn délelőtt az OR-ZSE hallgatók és tanáraik kiduson ünnepelték Tu bisvátot, a fák újévét. Az egyetem legdíszesebb termében a főfalon a nagy elődök képei alatt, a Hallgatói Önkormányzat lelkes tagjai által előkészített, szépen megterített asztalokon minden megjelentet 15 féle gyümölcs várt......Tovább

Vallás-kultúra

Hetiszakasz
Fontos hírek
Alapítványunk
Löw Heritage Foundation
Könyv ajánló
Rövid hírek


Az aktuális
hónap,
hetiszakasz,
háftárá

ÍRÁSMŰVEK:

HACOFE
ÚJ JAVNE

Héber hónapok
Egy mondat a hetiszakaszból...
Dvár Torá
Háftárák

Emlékezünk...
Dr. Schőner Alfréd munkáiból...
KÉPTÁR
Tanulmányi kirándulás
MTA Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport

Végzetteink
OR-ZSE bibliográfia
KONFERENCIÁINK
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciái