Felekezeti szociális munkás

A képzés célja

Az elméleti és gyakorlati képzést ötvöző szak mindenkit vár, aki felelősséget érez a társadalom kirekesztettjei iránt, és megfelelő szakmai felkészültség birtokában akar tenni egy jobb, egy igazságosabb társadalomért. Nem csupán a zsidó szociális intézmények, hanem más hazai ellátórendszerek is szívesen alkalmazzák az OR-ZSE-n végzett hallgatókat, szakembereket, akik a zsidó hagyomány közösségi érzékenységével és a szociális munka iránti elkötelezettséggel, hivatástudattal lépnek be a munkaerőpiacra.

A gyakorlat-orientált alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a szociális munkára vonatkozó ismeretek, értékek, alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére. A képzés az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére készít fel.

A képzésben hangsúlyos szerepet kap a zsidó szellemi örökség. A tanulmányok felkészítenek a zsidó közösségben folyó szociális munkára, azon belül is elsősorban a zsidó szociális intézmény- és támogatásrendszer hatékony működtetésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységekre.

Az alapszak elvégzését követően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a végzettségük és szak­kép­zett­sé­gük sze­rin­ti elhe­lyez­ke­dés­re, illetve elméleti ismereteik felkészítik őket, hogy tanulmányaikat mesterképzésen folytassák.

 

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF