Felekezeti szociális munkás

A képzés célja

Az elméleti és gyakorlati képzést ötvöző felekezeti szociális munkás BA szak mindenkit vár, aki felelősséget érez a társadalom kirekesztettjei iránt, és megfelelő szakmai felkészültség birtokában akar tenni egy jobb, egy igazságosabb társadalomért.  A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a szociális munkára vonatkozó ismeretek, értékek, alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka mint hivatás művelésére. A képzés az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére készít fel.

A képzésben hangsúlyos szerepet kap a zsidó szellemi örökség. A tanulmányok felkészítenek a zsidó közösségben folyó szociális munkára, azon belül is elsősorban a zsidó szociális intézmény- és támogatásrendszer hatékony működtetésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységekre. Nem csupán a zsidó szociális intézmények, hanem más hazai ellátórendszerek is szívesen alkalmazzák az OR-ZSE-n végzett hallgatókat, szakembereket, akik a zsidó hagyomány közösségi érzékenységével és a szociális munka iránti elkötelezettséggel, hivatástudattal lépnek be a munkaerőpiacra.

Az alapszak elvégzését követően a hallgatóknak lehetőségük nyílik a végzettségük és szak­kép­zett­sé­gük sze­rin­ti elhe­lyez­ke­dés­re, illetve elméleti ismereteik felkészítik őket, hogy tanulmányaikat mesterképzésen folytassák.

 

Ismerd meg a nálunk végzett hallgatókat

Interjú Botos Viktorral, aki a Felekezeti szociális munkás alapszak végzett https://or-zse.hu/eletem-egyik-legjobb-dontese-volt-az-egyetemre-valo-jelentkezesem/

Interjú Széki Karolinával, aki a Felekezeti szociális munkás alapszak végzett: https://or-zse.hu/ezt-a-szakmat-csak-humorral-jokedvvel-es-becsuletesseggel-lehet-igazan-jol-vegezni/

 

A képzés formája

Képzés szintje: alapképzés (BA)

Munkarend: nappali / esti

Finanszírozási forma: a nappali képzésen állami ösztöndíjas, támogatott / az esti képzésen önköltséges, az önköltség féléves összege: 75.000,- Ft/félév

Képzési idő (félév): 7

 

Felvételi követelmények

A felvételi beszélgetés a szakmai motivációkról, a szakmáról való általános tájékozottságról és az alábbi három írással összefüggő gondolatokról szól.

  • Berényi Eszter: Szokott ön szegregálni? Mérce, 2021. április 27.
  • Kovács Vera: Mi is a baj a hajléktalanság kriminalizációjával? Mérce, 2018. október 14.
  • Zombory Máté: Az emlékezetpolitika tanulságai, Mérce, 2020. július 14.

 

A felvételi pontok számításról a felvi.hu oldalon vagy a letölthető PDF-ből tájékozódhat.

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6. éjfél

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a felveteli@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, amit kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „pótfelvételi”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

 

Dokumentáció
Mintatanterv XLSX
Mintatanterv (2019-től felvettek számára) PDF