A neológia legfontosabb sátra

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem pénteken tartotta tanévzáró és diplomaosztó ünnepségét. Az ebben a félévben diplomát szerzett hallgatók mellett a rendezvényen vehette át aranydiplomáját az intézmény egykori hallgatója, Kardos Péter főrabbi is.

Beszédében dr. Grósz Andor köszönetet mondott egyetemünk vezetőségének, hogy a sok nehézség ellenére mindent elkövet azért, hogy ez a nagy múltú egyetem egy európai szintű felsőoktatási intézmény legyen. A hetiszakaszra utalva Bileám (Bálám) áldását idézve “Mily szépek a sátraid Jákob, a hajlékaid Izrael” (Bemidbár 24:5) az OR-ZSE-t a neológia legfontosabb sátrának nevezte, amely a Tóra igazi hajléka kell legyen. Saját és a Mazsihisz új vezetésének feladatát abban határozta meg, hogy “olyan nyugodt időszakot nyissunk, amelyben ti, önök olyan világot tudjatok teremteni, ami legalább újabb 146 évig tart. Ahol az oktatás színvonala tovább javul, ahol a kutatás szabadsága prioritást élvez, ahol a zsidó értékek, a zsidó morál és etika minden területen összhangba kerül az egyetemi élettel; és talán a legfontosabb, hogy hiteles, a zsidó nép és a vallás iránt elkötelezett vezetők, rabbik kerüljenek ki e padok közül.”

Ebben a félévben 22 diák vehette át diplomáját; az őszi félévben végzettekkel együtt ebben a tanévben így összesen 38 végzettje van Egyetemünknek: három judaisztika szakos BA, nyolc egyházi/felekezeti közösségszervező szakos BA, tizenkilenc felekezeti szociális munkás szakos BA, hat zsidó kultúratörténet szakos MA, egy osztatlan rabbiszakos MA és egy Doktori Iskolában végzett diák.

A diplomaosztót követően Lénárt József és Bogdán Tímea végzős hallgatók emlékeztek az itt töltött évekre, és személyes hangvételű beszédekben mondtak köszönetet tanáraiknak és az egyetem munkatársainak.

Kardos Péter főrabbi, akit 1971-ben avattak rabbivá, a Covid miatt némi késéssel most vehette át aranydiplomáját. Kardos főrabbi laudációját a rektori feladatokkal megbízott általános rektorhelyettes, dr. Balázs Gábor mondta el, a főrabbi és főkántor úr pedig köszönő beszédében megemlékezett legfontosabb tanárairól, majd a muszáf ima egy részletét énekelte el.